DailyMarket ("Kami","Kami") memandang serius privasi anda. Dasar Privasi ini menerangkan cara Data Peribadi anda dikumpul, digunakan dan dikongsi apabila anda melawati Tapak kami atau membuat pembelian.

PENGUMPULAN DATA PERIBADI

Data Peribadi merujuk kepada maklumat tentang anda, dari mana anda boleh dikenal pasti, termasuk tetapi tidak terhad kepada nama, alamat, alamat e-mel, nama organisasi, nama penerima dan nombor telefon anda. Perkongsian Data Peribadi anda adalah secara sukarela sepenuhnya. Walau bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa kami mungkin tidak dapat menyediakan beberapa perkhidmatan kami atau menerima pembayaran tanpa maklumat yang diperlukan.

Pengumpulan Data Peribadi anda biasanya akan berlaku apabila anda sama ada,

  • Lawati laman web kami, melalui halaman kami di platform media sosial;
  • Langgan senarai mel kami;
  • Hantar maklum balas laman web;
  • Hantar e-mel atau surat kepada kami; atau
  • Buat pembelian atau percubaan untuk membuat pembelian melalui tapak, telefon atau cara lain kami

PENGGUNAAN DAN PENDEDAHAN DATA PERIBADI

Kami menggunakan Data Peribadi anda yang kami kumpulkan secara amnya untuk memenuhi sebarang pesanan yang dibuat melalui Tapak kami (termasuk memproses maklumat pembayaran anda, mengatur penghantaran dan memberikan anda invois dan/atau pengesahan pesanan). Selain itu, kami menggunakan Data Peribadi ini untuk:

  • Berkomunikasi dengan anda;
  • Merancang dan melaksanakan kempen pemasaran;
  • Menghantar makluman, bahan promosi, tawaran dan notis mengenai produk dan kedai kami kepada anda, termasuk melalui surat berita elektronik, khidmat pesanan ringkas, platform pemasaran digital dan/atau bentuk komunikasi lain;
  • Maklumat agregat untuk tujuan pelaporan dalaman (termasuk penyelidikan tentang arah aliran atau " analitik); dan
  • Saring pesanan kami untuk kemungkinan risiko atau penipuan;

Kami mungkin mendedahkan Data Peribadi anda kepada pembekal perkhidmatan pihak ketiga, ejen dan organisasi lain yang kami libatkan untuk tujuan seperti yang diterangkan di atas. Sebarang kemas kini yang dibuat pada data Peribadi anda dengan kami mungkin tidak dikemas kini dengan pembekal perkhidmatan pihak ketiga, ejen dan organisasi lain kami. Anda dikehendaki untuk berhubung dengan mereka secara berasingan.

Kami juga mungkin berkongsi Data Peribadi anda untuk mematuhi undang-undang dan peraturan yang berkenaan, untuk menjawab sepina, waran geledah atau permintaan lain yang sah untuk maklumat yang kami terima, untuk melindungi integriti Laman ini, atau sebaliknya melindungi hak kami.

COOKIES

Kami mungkin menggunakan kuki, suar web, teg, skrip, piksel, pengecam pengiklanan dan teknologi serupa ("Kuki") untuk mengumpul maklumat awanama tentang peranti anda sama ada secara automatik atau pasif apabila anda menyemak imbas tapak kami. Maklumat tersebut mungkin termasuk maklumat tentang pelayar web anda, alamat IP, zon waktu, halaman web individu atau produk yang anda lihat, tapak web atau istilah carian yang merujuk anda ke Tapak kami, dan maklumat tentang cara anda berinteraksi dengan Tapak kami.

Anda boleh memilih untuk melumpuhkan, atau tidak memberikan kebenaran Kuki; yang mungkin menghalang diri anda daripada memanfaatkan sepenuhnya laman web kami. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang kuki, dan cara untuk melumpuhkannya, lawati http://www.allaboutcookies.org .

LAMAN WEB LUARAN

Tapak kami mungkin mengandungi pautan ke laman web lain yang tidak diselenggara atau berkaitan dengan penggunaan. Dasar privasi ini hanya terpakai pada Tapak kami. Oleh itu, anda harus membaca dasar privasi tapak web lain apabila anda menggunakan tapak web tersebut.

RENDAH

Tapak kami tidak bertujuan untuk individu di bawah umur majoriti di negeri atau wilayah tempat tinggal anda, atau bahawa anda adalah umur majoriti di negeri atau wilayah tempat tinggal anda dan anda telah memberikan kami kebenaran anda untuk membenarkan mana-mana tanggungan bawah umur anda untuk gunakan laman web kami.

PENYIMPANAN DATA PERIBADI

Kami mungkin menyimpan data peribadi anda selama yang diperlukan untuk memenuhi tujuan ia dikumpulkan, atau seperti yang dikehendaki atau dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan.

PENARIKAN DATA PERIBADI

Anda boleh menarik balik persetujuan anda untuk memberikan Data Peribadi dengan menyerahkan permintaan anda melalui e-mel kepada butiran hubungan di bawah. Bergantung pada permintaan anda, kami mungkin atau mungkin tidak dapat menyediakan perkhidmatan kami kepada anda.

AKSES DAN PEMBETULAN DATA PERIBADI

Anda mempunyai hak untuk mengakses dan mengemas kini Data Peribadi anda pada bila-bila masa. Jika anda ingin membetulkan atau menyemak Data Peribadi yang kami ada tentang anda, anda boleh memberitahu kami dengan menghubungi kami di e-mel yang disenaraikan di bawah. Sila ambil perhatian bahawa bayaran yang berpatutan mungkin dikenakan untuk permintaan akses. Jika ya, kami akan memaklumkan anda tentang bayaran sebelum memproses permintaan anda.

PERUBAHAN

Kami mungkin menyemak dan mengemas kini yang diperlukan dalam Dasar Privasi ini dari semasa ke semasa untuk mencerminkan, sebagai contoh, perubahan kepada amalan kami atau atas sebab operasi, undang-undang atau peraturan yang lain.

HUBUNGI KAMI

Jika anda mempunyai soalan tentang Dasar Privasi ini, sila hubungi kami melalui e-mel di hello@dailymarket.com.my .