1. Permohonan Pemulangan/Pemulangan

Tertakluk kepada terma dan syarat dalam Polisi Bayaran Balik dan Pemulangan ini serta Syarat Perkhidmatan, Pembeli boleh memohon untuk memulangkan item yang dibeli (“Item”) dan/atau bayaran balik sebelum tamat Tempoh Jaminan Pasaran Harian seperti yang dinyatakan dalam Terma perkhidmatan.

DailyMarket Guarantee ialah perkhidmatan yang disediakan oleh DailyMarket, atas permintaan Pengguna, untuk membantu Pengguna dalam menangani konflik tertentu yang mungkin timbul semasa proses transaksi. Pengguna boleh berkomunikasi antara satu sama lain secara peribadi untuk menyelesaikan perbezaan mereka atau mendekati pihak berkuasa tempatan mereka yang berkaitan untuk membantu mereka mengatasi sebarang pertikaian sebelum, semasa atau selepas menggunakan Jaminan Pasaran Harian.

2. Permohonan Pemulangan Barangan

Pembeli hanya boleh memohon bayaran balik dan/atau pemulangan Item dalam keadaan berikut:
• Item belum diterima oleh Pembeli;
• Item tersebut rosak dan/atau rosak semasa penghantaran;
• Penjual telah menghantar Item yang tidak sepadan dengan spesifikasi yang dipersetujui (cth salah saiz, warna, dll.) kepada Pembeli;
• Item yang dihantar kepada Pembeli secara material berbeza daripada penerangan yang diberikan oleh DailyMarket

Permohonan pembeli hendaklah dihantar melalui e-mel DailyMarket : hello@dailymarket.com.my

DailyMarket akan menyemak setiap permohonan Pembeli berdasarkan kes demi kes dan, mengikut budi bicara mutlaknya, menentukan sama ada permohonan Pembeli berjaya.

3. Keadaan Barang yang Dikembalikan

Untuk menikmati pengalaman tanpa kerumitan semasa memulangkan Item, Pembeli hendaklah memastikan Item tersebut, termasuk sebarang item percuma seperti aksesori yang disertakan bersama Item, mesti dikembalikan kepada Penjual dalam keadaan diterima oleh Pembeli semasa penghantaran. Kami akan mengesyorkan Pembeli untuk mengambil gambar Item selepas menerima.

4. Liabiliti Yuran Penghantaran Pemulangan Produk

i) Dalam senario ralat yang tidak dijangka daripada pihak penjual (iaitu - produk rosak, rosak atau salah dihantar kepada pembeli), penjual akan menanggung kos penghantaran pulangan pembeli.
ii) Dalam senario perubahan fikiran pembeli, pembeli hendaklah mendapatkan kebenaran penjual sebelum permintaan pemulangan dan pembeli akan menanggung kos penghantaran pemulangan.
iii) Dalam senario di mana kedua-dua penjual-pembeli mempertikaikan pihak yang bertanggungjawab untuk yuran penghantaran pemulangan, DailyMarket mengikut budi bicara mutlaknya akan menentukan pihak yang bertanggungjawab untuk yuran penghantaran pemulangan.

5. Bayaran balik

Pembeli hanya akan dipulangkan selepas DailyMarket menerima pengesahan menerima Item yang dikembalikan.

Hantar Bayaran Balik

Kemas Kini Terakhir: 15 Disember 2021