Seaweed Kampung Mix Parts 1kg

SKU: CKB013_1000
In stock
RM36.00
RM36.00

体验我们的海藻甘榜混合部分的有益健康!这种 1 公斤的混合物由不含抗生素的鸡肉制成,富含健康膳食所需的所有必需营养素。每一口都给您的味蕾带来享受,滋养您的身体。今天就试试吧!

NameSeaweed Kampung Mix Parts 1kg
SKUCKB013_1000
标题 Default Title
Seaweed Kampung Mix Parts 1kg
RM36.00
RM36.00

Recently viewed products